Trening

Treningstider og kontingentsatser 2017/18:
 
Gruppe Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Badmintonskolen 16:30-18:00 (C)     17:00-18:30 (B+C)  
JoinUs 1
Para-badminton gruppe
18:00-20:00 (C)
(Join Us 1 og Para-gruppe)
18:00-20:00 (C)
(Join Us 1)
  18:30-20:00 (C)
(Join Us 1 og Para-gruppe)
 
JoinUs 2 18:00-20:00 (C) 18:00-20:00 (B) 19:00-20:30 (C) 18:30-20:00 (B)  
JoinUs 3 20:00-22:00 (C) 20:00-22:00 (B) 20:30-22:00 (C) 20:00-22:00 (B) 18:00-20:00 (C)
Elite 20:00-22:00 (C) 20:00-22:00 (B) 20:30-22:00 (C) 20:00-22:00 (B) 18:00-20:00 (C)
Trim   20:00-22:00 (C)   20:00-22:00 (C) 19:30-21:00 (C)
KPVGS       07:00-08:00 (C)  
SFO prosjekt     14:00-15:30 (Hele)    


NB: Nederst på siden finner du oversikt over datoer som utgår pga helligdager og andre arrangement.

Garderobene skal være forlatt senest 20 min etter endt treningstid.

- Det tillates kun bruk av treningsfottøy i salene. Utesko og sko med sorte såler er ikke tillatt.
- Krukkeklister skal ikke brukes, det tillates kun vannbasert klister. - Leder er ansvarlig for at dusj og kraner er stengt.
- Treningsmateriellet må brukes på forsvarlig måte slik at det ikke oppstår skader.
- Skillevegger må ikke løftes eller skyves til side for gjennomgang mellom salene.

Har du spørsmål så ta kontakt med: 
Andre på mail a.hoidebraaten@gmail.com eller mobil 481 75 768,
eller kom innom en av treningsdagene og spør etter oss!

Kontingentsatser vedtatt på årsmøte mars 2017:

 

Gruppe Kontingent Treningsavg. Totalt
Badmintonskolen Kr. 350,- Kr. 640,- Kr. 990,-
JoinUs I Kr. 350,- Kr. 1.400,- Kr. 1.750,-
JoinUs II Kr. 350,- Kr. 1.650,- Kr. 2.000,-
JoinUs III Kr. 350,- Kr. 2.900,- Kr. 3.250,-
Elite Kr. 350,- Kr. 2.900,- Kr. 3.250,-
Elite utenbys Kr. 350,- Kr. 0,- Kr. 350,-
Trim Kr. 350,- Kr. 1.900,- Kr. 2.250,-
Støttemedlem Kr. 350,- Kr. 0,- Kr. 350,-

Ballavgiftene er:
- for Jl kr 600,-
- for 12 kr 750,-
- for J3 og Elite kr 1.750,-
- for trim kr 750,-

Betalingsfrist er 30.september.

For nye medlemmer som kommer til etter årsskiftet, betales halv årskontingent.

Retningslinjer for uttak til mesterskap og turneringer


Trening utgår pga helligdager/andre arrangement:
Torsdag 5. okt
- Maling av streker i hallen
Fredag 6. okt - Maling av streker i hallen
Onsdag 11. okt  (annet arrangement)
Fredag 03.nov  (annet arrangement)
Fredag 17.nov  (annet arrangement)
Onsdag 22. nov  (annet arrangement)
Fredag 24. nov  (Ranking Moss, U15 og Senior)
Lørdag 23. desember - mandag 1. januar  (Juleferie)
Fredag 12.jan  (annet arrangement)
Onsdag 31. jan  (annet arrangement)
Fredag 02.feb  (annet arrangement)
Fredag 16.feb  (annet arrangement)
Onsdag 21. feb  (annet arrangement)
Fredag 23.feb  (annet arrangement)
Fredag 02.mars  (annet arrangement)
Onsdag 14. mars (annet arrangement)
Torsdag 29. mars  (Skjærtorsdag)
Fredag 30. mars  (Langfredag)
Mandag 2. apr  (2. påskedag)
Tirsdag 1. mai  (Arbeidernes dag)
Torsdag 10. mai  (Kristi himmelfartsdag)
Torsdag 17. mai  (Grunnlovsdag)
Mandag 21. mai  (2. pinsedag)
 

Reklame