ÅRSMØTE for Moss Badmintonklubb

Moss Badmintonklubb
Tilsluttet Norges Badmintonforbund og Norges Idrettsforbund
 
 
 
 
 
Til alle betalende medlemmer
 
 
                                                                               Moss, 22. februar 2016
 
 
ÅRSMØTE FOR 2015
 
Vi vil informere om at årsmøtet for Moss Badmintonklubb avholdes
onsdag 30. mars kl 1830 på Nesparken Hostel (Speiderhuset).
 
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 16.mars. Forslag kan sendes til
Moss Badmintonklubb, Postboks 375, 1502 Moss
eller på mail til styrets leder; leder@mossbk.no.

 
Innkalling med nødvendige underlag vil bli sendt ut medio mars.
Stemmeberettigede er bare medlemmer over 15 år. 
Etter den formelle delen av møtet, vil det bli anledning til å stille mer generelle spørsmål om klubbens planer fremover.
 
Siden årsmøtet nå avholdes innen utgangen av mars, vil premieutdeling for klubbmesterskap skje senere ifm. sommeravslutning.
 
 
Med vennlig hilsen
Moss Badmintonklubb
 
 
Thore Eriksen
leder

Reklame