Kari ble gjenvalgt som visepresident i NBF

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"4645","attributes":{"class":"media-image","typeof":"foaf:Image","style":"","width":"190","height":"295","alt":"Kari Bunes"}}]]Etter et ryddig og godt organisert badmintonting denne helgen, ble Kari Bunes gjenvalgt som visepresident i NBF. Det nye styret fremstår som svært rutinert, men også med gode innslag av friskt "blod". Kari har i de to foregående årene bemerket seg ved sterk tilstedeværelse på arrangementer i aldersbestemte klasser, og kontakt med grasrota. Hun har også stått frem som forbundets pådriver i arbeidet med jentesatsingen. I styret har hun vært ansvarlig for det vanskelige arbeidet med sammenslåing til storkretser, og i tillegg har hun (i likhet med resten av styret) brukt mye tid og energi på toppidrettssatsingen. På det mer administrative plan har hun bl.a. fått gjennomslag for å få utarbeidet en instruks for styrearbeidet, og arbeidet i AU. Forholdet mellom disse viktige instansene har aldri tidligere vært definert i NBF, og dette er nå på plass, takket være Kari. Landslotteriet, som innbringer en relativt vesentlig inntektskilde for forbundet, har også vært en av hennes arbeidsområder. Under kan dere lese et kortfattet sammendrag av tingforhandlingene. Jeg anbefaler dere å skumme gjennom dette - det er mye interessant for vår klubb, og for alle andre klubber i badminton-Norge. Toppidrett  Gerben Bruijstens og toppidrettsprosjektet var nok den store vinneren på dette tinget. Forslagene om økte bevilgninger til dette prosjektet er helt i tråd med den tidligere vedtatte langtidsplanen, og således ingen overraskelse. Allikevel er det nå et faktum at vi bruker nesten 2 millioner kroner på de aller beste spillerne i landet, og det kommer både Steinar Klausen og flere av de unge spillerne i vår klubb tilgode de kommende to årene. Cup Assist  Moss Badmintonklubb fikk gjennomslag for sitt forslag om å endre turneringsreglementet, slik at CupAssist blir det eneste lovlige elektroniske systemet i turneringer som skal gi rankingpoeng f.o.m. neste sesong. Lagspill U15 Gledelig for mange av de unge, er det nok at MoBK også fikk gjennomslag for et forslag om endring i langtidsplanen og tilhørende budsjetter, slik at vi nå garantert får lagspill for U15 klassen allerede fra kommende høst. PowerGirls Det ligger klare føringer på at jenteprosjektet skal fortsette, og at MoBK skal stå ansvarlige for dette. Presidenten ga mye ros til Moss for opplegget i fjor, da vi hadde samlet mellom 50 og 60 jenter i Mossehallen under NIC helgen. Overnatting fant sted på speiderhuset, og helgen ble avsluttet med å se finalene av NIC i Oslo. Muligens blir opplegget det samme i år. Valg og maktkamp Tinget 2008 vil dessverre også bli husket for en lite hyggelig avslutning - nemlig valget. For 4 år siden ble det et meget turbulent badmintonting etter at Asker BK, fremmet Morten Aarhus som presidentkandidat. MoBK støttet den gangen sittende president - Nils Petter Johansen, og med fasit i hånd er vi meget tilfredse med dette valget. Nils Petter vant valget for 4 år siden, og har gjort en solid innsats i de årene som har gått siden den gang. Allikevel ble vi igjen vitne til at Asker BK forsøkte å velte den sittende president. Den foreslåtte kandidaten var denne gang Lars Erik Hagen fra Pillarguri, og forslaget syntes etter vår mening å være svært lite gjennomtenkt. Følgende forutsetninger lå til grunn:
  • Hagen innrømte selv fra talerstolen at han kunne lite eller ingenting om badminton
  • Hagen har få eller ingen internasjonale kontakter i badmintonmiljøet, hvilket ansees som svært vesentlig
  • Hagen har ingen erfaring med styrearbeid i NBF
  • Begge visepresidentene ga uttrykk for at de ikke ønsket Hagen som president under de rådende omstendigheter
  • To av de mest sentrale styremedlemmene stilte ultimatum, og kom til trekke seg dersom Hagen ble president
Hvordan er det mulig å få seg til å presse frem et forslag som skaper så mye støy, når forutsetningene for å lykkes er så minimale? Spørsmålet er muligens marginalt, sammenlignet med mange andre ting her i livet, men saken fremstår unektelig i et underlig lys. Vi engasjerte oss veldig i striden om presidentvervet også for 4 år siden, og skrev den gangen at slike maktkamper er ødeleggende for et lite miljø som vårt. Som Jan P. Syse en gang så treffende uttalte: "Vi må henge sammen, ellers blir vi hengt hver for oss". Det er jo greit å være uenig med den sittende lederen, men hvis man mener alvor med å fremme forslag av denne typen, bør forarbeidet stå mye mer i forhold til posisjonen man søker å besette. Det var ikke nestleder i en av komiteene man foreslo å bytte ut - det var "selveste" presidenten. Så - til alle der ute, og spesielt til den nye lederen av valgkomiteen, Jan Egil Fossmo: Bygg bro mellom de fraksjonene som har dannet seg på grunn av disse hendelsene, og vær ytterst varsom med å lytte til de som ved gjentatte anledninger har vist at de søker posisjon for å tilrettelegge for egen vinning. Valgkomiteens arbeid Årets valgkomité lyktes i sitt arbeid i den forstand at deres innstilling til tinget ble klappet gjennom uten en eneste korreksjon. Forarbeidet til komiteen syntes imidlertid å være noe mindre prisverdig. Verken generalsekretær, president, eller visepresidenter ble kontaktet før prosessen var langt fremskredet. Dette bør etter min mening være noe av det første en valgkomité gjør, fordi det er umulig for utenforstående å kunne ha noe forhold til den indre sfære i et styre - det trenger man input på fra de som faktisk har sittet der. Selvsagt skal en valgkomité ha nær kontakt med grasrota, og her tror jeg det har blitt gjort en særdeles grundig og god jobb, men de 4 ovennevnte personene sitter med helt essensiell informasjon, som valgkomiteen må ha tidlig i prosessen. Feilen med ikke å kontakte disse personene, var nøyaktig den samme som valgkomiteen for 4 år siden gjorde. Også den gang endte det med konflikter. Slik sett syntes denne delen av arbeidet å være noe historieløs. Som en oppsummering, tror jeg allikevel vi må fastslå at valgresultatet var det beste vi kunne fått. Nils Petter Johansen vil nå bli sittende i ytterligere to år, men flagget umiddelbart etter valget at han ikke stiller som kandidat om to år. Etter 14 år i presidentstolen virker dette som en klok beslutning. Det er dermed duket for presidentskifte, og med to unge, men samtidig rutinerte og meget kapable visepresidenter i Kari Bunes og Trond Wåland (Kristiansand), drister vi oss til å gjette på at det er en av disse som blir den neste presidenten i NBF.
Tags: 
Annet

Reklame